Bon mots

Her er en række citater, som jeg sætter stor pris på, og som jeg efter bedste evne forsøger at have med mig i min hverdag:

"Den enkeltes personlige ansvar for helheden bør være ethvert livs styrende princip."
(Vaclav Havel)

"Vejen bliver til mens du går den."
(Kinesisk ordsprog)

”Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre, uden at han holder noget af dets liv i sine hænder.”
(K. E. Løgstrup)

”Erfaring er kun noget værd, når den bruges i øjenhøjde med modtageren.”
(Asger Baunsbak-Jensen)

"At man, naar det i Sandhed skal lykkes En at føre et Menneske hen til et bestemt Sted, først og fremmest maa passe paa at finde ham der, hvor han er, og begynde der."
(Søren Kierkegaard)

”Vi er knyttet sammen af et skrøbeligt net af gensidige afhængighedsforhold, eller som vi siger på de afrikanske sprog: et menneske er et menneske i kraft af andre mennesker. At umenneskeliggøre andre vil uværgerligt føre til umenneskeliggørelse af en selv.”
(Desmond Tutu)

“Livets mening er, at vi er til for hinandens skyld. Vi er ikke sat her for at være os selv, men for at være de andres. Men det er lettere sagt end gjort.”
(Jan Lindhardt)

"Den bedste måde at finde sig selv, er at give sig hen i andres tjeneste."
(Mahatma Gandhi)

”I kærligheden bør mennesket ikke elske sig selv, men den anden, hvilket i realiteten er den eneste sande måde at elske sig selv på.”
(Søren Kierkegaard)

"Det er når vi giver, at vi modtager."
(Frans af Assisi)

"Når et menneske slutter fred med noget enten i sig selv eller udenfor, er det ikke sikkert, at ufredens arnepunkt er forsvundet – man har blot forsonet sig med dets tilstedeværelse."
(Peter Bastian)

"Livet handler ikke om at finde sig selv, men om at skabe sig selv."
(George Bernhard Shaw)

"You should never let your fears prevent you from doing what you know is right."
(Aung San Suu Kyi)

“Vi gør allesammen nogenlunde det, der forventes af os. Vi handler meget sjældent af fri vilje. Viljen er aldrig fri. Den er altid rammesat af et fællesskab, hvor der er andre til stede.”
(Kirsten Hastrup, professor i antropologi Kbh.'s Universitet)

"Det er muligt, at den fri vilje ikke eksisterer, men vi er nødt til at bruge den alligevel."
(Hjalmar Söderberg)

”Hvis man har regler/love - uanset hvor gode de måtte være, eller hvad man mener om dem - som kolliderer med menneskelighed, så er det jo ikke menneskeligheden man skal lave om, men reglerne!”
(Isi Foighel)

"Det længste vi kan nå i fællesskab i samfundet er at blive ordentlige mennesker. God moral bygger på samvittighed og pligtfølelse."
(Henrik Jensen, forfatter)

"Livet er en tidsbegrænset foræring, som vi skal leve i ydmyghed og med taknemmelighed. Vi er alle forpligtede til at bruge de muligheder vi får givet, og til at at bidrage til det fælles menneskeliv."
(B.S. Christiansen, jægersoldat)

"Hvorfor er mennesket indrettet så uhensigtsmæssigt, at kroppen ikke altid blot bakker op om livsappetitten?"
(Arne Jacobsen)

"Vores største ære ligger ikke i aldrig at falde, men i at rejse os, hver gang vi falder."
(Konfutse, kinesiske filosof 551-479 fvt)

"Man indser, at livet er et spørgsmål om tid. Intet er givet. Om man er her også i morgen, kan man ikke vide."
(Thorkild Simonsen, tdl. borgmester og minister)

"At være optaget af sit helbred er den største forhindring i at få et godt liv."
(Platon 428-348 f.Kr.)

"Hvem af jer kan lægge en dag til sit liv ved at bekymre sig?"
(Matthæus 6:25)

"Ledelse er at skabe resultater gennem andre mennesker - det er det helt afgørende. Når lederen sørger for at hans medarbejdere har succes, så har han det også selv."
(Asger Aamund)

"Det ordentlige menneske giver sit eget liv værdi ved at give andre menneskers liv værdi. Dét er en genvej til et fællesskab uden de store utopiske armbevægelser."
(Henrik Jensen, forfatter og cand. phil.)

“Det store er ikke at være enten det ene eller det andet – men at være sig selv – og det formår hvert eneste menneske, hvis det vil.”
(Søren Kierkegaard)

"Det æstetiske er det hvorved man umiddelbart er hvad man er, det etiske det hvorved man bliver hvad man bliver. Umiddelbart, af sig selv, bliver man ikke sig selv, man må selv vælge – sig selv. Dermed hører man af sig selv op med at være sig selv for æstetikeren er jo netop ikke længere umiddelbar, men reflekteret."
(Søren Kierkegaard)

Det etiske valg er ikke et valg mellem muligheder, nok har man et valg, men netop kun ét – og vælger man ikke (sig selv), så vælger personligheden ubevidst eller de dunkle magter i den“.
(Villy Sørensen)

"At være menneske betyder at være alene blandt mennesker."
(Karol Irzykowski, polsk forfatter)

"Principielt er det godt for et menneskeliv at have nogle benspænd og problemer at slås med. Hvis man ikke har det, går man blind gennem livet."
(Peter Lund Madsen, hjerneforsker)

"Jeg så, at intet er bedre for mennesket end at glæde sig i alt, hvad det gør; det er dets løn. For ingen kan sætte det i stand til at se, hvad der sker i fremtiden."
(Prædikerens Bog, kap 3 vers 22)

"Der findes én ro, og den beror på, at du er tro mod det du tror på."
(Piet Hein)

"Du skal selv være den forandring, som du ønsker at se i verden."
(Mahatma Gandhi)

"At vove er at miste fodfæstet for en stund, ikke at vove er at miste livet."
(Søren Kierkegaard)

"Angst har alle dage været vældig livsbekræftende, og de mest livsduelige mennesker i dag er måske dem, der kaldes neurotiske."
(Elsa Gress)

"Angst handler ikke udelukkende om traumatiske lammelser, men også om angsten som udfordring og inspiration — den evige uro."
(Tom Kristensen)

"Angsten minder - venligt, men bestemt - om, at lidenskab, redelighed og mod til at se sig selv i øjnene, er og forbliver det afgørende."
(Søren Kierkegaard)

"Udgangspunktet for velfærdsstaten er, at vi mennesker lever i et gensidigt afhængighedsforhold og er hinandens daglige brød."
(Dronning Margrethe - nytårstalen 2010/11)

"Meningen med livet er, at man ser på de muligheder, man har fået, og tager dem alvorligt. Bruger sit potentiale, udfolder sit liv dér, hvor man nu kan, med de evner, man har fået. Man må ikke spilde sit liv."
(Steffen Brandt - musiker)

”Man må søge at løse problemerne med en anden tænkning end den som skabte dem.”
(Albert Einstein)

"Intet virkeligt kan trues.
Intet uvirkeligt eksisterer.
Heri ligger Guds fred."
(EKIM)

„Hvis jeg skulde samle alt i fire ord, vilde de lyde: Alt er det samme. Det er udlagt: alt kan være det samme – og alt er samhørighed.“
(Villy Sørensen)

"Medfølelse er den menneskelige tilværelses første - ja, eneste lov."
(Dostojevskij)

"Vi trækker først som sidst alle vejret af den samme luft."
(Mig selv)

"Det handler ikke om, hvad man får ud af livet, men hvad man får ind i det."
(Simon Grotian)

"Til syvende og sidst burde et menneske ikke spørge, hvad meningen med dets liv er, mennesket må hellere indse, at det selv spørges. Hvert menneske bliver spurgt af livet, og det kan kun svare ved at svare for sit eget liv; det kan kun svare livet ved at svare ansvarligt.”
(Viktor Frankl)

"Der er fire eksistentielle grundvilkår: ensomheden, meningsløsheden, ansvaret og døden."
(Irvin D. Yalom)

"Lykkelige er kun de, som har deres sind indstillet på et andet mål end egen lykke."
(John Stuart Mill)

"Enhver, som ophøjer sig selv, skal ydmyges, og den, der ydmyger sig selv, skal ophøjes."
(Lukasevangeliet kap. 18, vers 14)

"When you touch the present moment, you touch the past and the future."
(Thich Nhat Hahn)

"When you touch the wave, you touch the water at the same moment."
(Thich Nhat Hahn)

"Den længste rejse er rejsen indad."
(Dag Hammerskjöld)

"Kun med hjertet kan man se rigtigt. Det væsentlige er usynligt for øjet."
(Antoine de Saint-Exupéry)

"Lige meget hvor du går hen, er du der."
(Jon Kabat-Zinn)

"All we have to decide is what to do with the time that is given us."
(J.R.R. Tolkien)

"Den der ikke har lært at dø, dør mod sin vilje. Lær at dø, og du skal lære at leve, for ingen skal lære at leve, der ikke har lært at dø."
(Den tibetanske Dødebog)

"Betænk livets korthed, dødens vished og evighedens længde."
(ukendt)

"Real humility is not being lower than another, real humility is knowing that you are the other."
(ukendt)

"Smiling is a great way to change your physical, mental and emotional states. Breathing in I smile. Breathing out I smile. All is well in my life."
(ukendt)

"Gode venner kan lave alting sammen – men kun de bedste venner er i stand til at lave ingenting sammen."
(Peter Plys)

"Det vigtigste er, hvordan vi møder livet, hvordan vi reagerer på det, som andre bliver brugt til at vise os."
(Steen Kofoed)

"Kærligheden er jordnær og konkret. Det handler ikke om at finde det fantastiske menneske, som fortjener vores kærlighed. Derimod gælder det om at elske det konkrete menneske, som vi ser og møder i vores hverdag."
(Søren Kierkegaard)

"You ask, 'when will the kingdom come?'
It will not come by waiting for it.
It will not be a matter of saying 'here it is' or 'there it is.'
For, heaven is not a place... it is a state of mind."
(The bodhisattva Issa (Jesus))

“The quieter you become, the more you can hear.”
(Baba Ramdas)

"Livet leves i spændingsfeltet mellem lykke og smerte. Men blot kærligheden er med hele vejen, både i glæden og i sorgen, da fortrænges mørket af lyset fra oven." 
(Arne Jacobsen)

"Dersom jeg ikke kan ændre vindens retning, kan jeg justere mit sejl efter den."

”Lediggang som sådan er ingenlunde en rod til ondt, tværtimod den er et sandt guddommeligt liv, når man ikke keder sig.”
(Søren Kierkegaard)

"Many people think that patience is a sign of weakness. I think this is a mistake. It is anger that is a sign of weakness, whereas patience is a sign of strength."
(Dalai Lama)

„Det der irriterer os hos andre er vor egen holdning over for dem“
(Villy Sørensen)

”Den moderne fascination handler om ikke at røbe afmagt. Almagten ligger implicit i det moderne, stærke menneske, selv om vi alle i vores undertekst ved, at det ikke er sandt, for vi er alle svage."
(Michael Falch)

"Forskellen mellem tro og psykologi er, at psykologien oftest arbejder med at hjælpe mennesker til at få kontrol, mens troen altid arbejder med det, man ikke kan få kontrol over."
(Preben Kok)

"Hvis mennesket kendte sine kvaliteter og muligheder, ville verden se anderledes ud."
(Lars Muhl)

"Man beder ikke en bøn, fordi man tror. Man beder en bøn for at komme til at tro.”
(Michael Falch)

"Håb er ikke optimisme. Det er ikke en overbevisning om, at noget vil gå godt, men en vished om, at noget giver mening uden hensyn til, hvordan det går."
(Vaclav Havel)

"Ligeværdighed ligger ikke i forskelsløshed. Ligeværdighed ligger i at være ligeberettigede i hver sin forskellighed."
(Preben Kok)

"Here is the test to find whether your mission on Earth is finished: if you're alive, it isn't."
(Richard Bach)

"Better langhaarig dan kurzsichtig."
(ukendt hollænder)

"I am of the opinion that my life belongs to the whole community and as long as I live, it is my privilege to do for it whatever I can. I want to be thoroughly used up when I die, for the harder I work the more I live."
(George Bernard Shaw)

"Gå ikke foran mig. Måske vil jeg ikke følge dig. Gå ikke bagved mig. Måske vil jeg ikke føre an. Gå bare ved siden af mig og vær min ven."
(Albert Camus)

"No one wishes to be “rescued” with someone else’s beliefs. Remember your task is not to convert anyone to anything, but to help the person in front of you get in touch with his or her own strength, confidence, faith, and spirituality, whatever that might be."
(The Tibetan Book of Living and Dying)

"Følg dem, der søger sandheden; sky dem, der har fundet den."
(Vaclav Havel)

"Forholdet til den religiøse verden er ikke rationelt, beror ikke på fornuft, men på troen, der først viser sig, når fornuften har nået sin grænse. "
(Søren Kierkegaard)

"Videnskab giver os viden, religion giver os mening. Videnskab uden religion er ikke meningsløs, men tam, og religion uden videnskab glider over i fundamentalisme."
(Michael Heller - atomfysiker, filosof & præst) 

”Sandheden er et land uden veje.”
(J. Krishnamurti)

"Man kan studere sig til en stadig bedre argumentation for det man føler er rigtigt. Men det, der er afgørende for retningen, man vælger, det er hjertet."
(Anker Jørgensen)

"Den lidenskabelige stræben efter den evige salighed er menneskets lidenskabelige stræben efter at blive helt ud til, nærværende, virkelig, realiseret, fuldendt. Det er, hvad mennesket stræber efter i enhver stræben, og kun i den lidenskab er mennesket."
(Søren Kierkegaard)

"Så bliver da tro, håb, kærlighed, disse tre. Men størst af dem er kærligheden."
(NT 1 Kor. Kap. 13)

"At leve i nuét er livets teknik
og alle folk gør deres bedste.
Men halvdelen vælger det nu, som gik, og halvdelen vælger det næste.
Og det forrige nu og det kommende nu blir aldrig i livet presente,
og alle folks levetid går sågu med bare at mindes og vente.
For det nu, som er gået, er for altid forbi,
og det næste bliver aldrig det rette.
Næ, sørg for, at nuét du lever i,
en gang for altid, er dette." 
(Piet Hein)

"Nuet er det punkt, hvor tiden rører evigheden."
(C.S. Lewis)

"Gør hvad du kan,
der hvor du er,
med det du har."
(Roosevelt)

"My fear is my only courage."
(Bob Marley)

"Den unødvendige nødvendighed, alt det som vi har så travlt med at bilde hinanden og os selv ind er nødvendigt, er en besværlig fjende." 
(Søren Kirkegaard) 

”Tab for alt ikke lysten til at gå. Jeg går mig hver dag det daglige velbefindende til. Og går fra enhver sygdom; Jeg har gået mig mine bedste tanker til. Og jeg kender ingen tanke så tung, at man jo ikke kan gå fra den. Når man således bliver ved med at gå, så går det nok.”
(Søren Kierkegaard)

"Drømme kan være dejlige og forsøde det nu, som er det eneste virkelige der er."
(Arne Jacobsen) 

"Det er menneskeligt at falde, men det er ikke kristent at blive liggende."
(Zbigniew Czendlik)

"I enrum genkendes man kun i sidste ende af den kraft, der har sat én i verden, og gradvist lærer man, hvor svært det faktisk er til fulde at åbenbare sig for andre som den man er."
(Sørine Godtfredsen)

"Nu'et i sig selv har ingen anden mening end farvel."
(C. V. Jørgensen)

"Sejren i overgivelsen indfiinder sig, når vi indser, at kun gennem totalt nederlag er vi i stand til at tage vore første skridt mod frigørelse og styrke. Vor indrømmelse af personlig magtesløshed viser sig i sidste ende at være fast klippegrund, hvorpå vi kan bygge en lykkelig og meningsfyldt tilværelse."
(TDE)

"Der er en vej ud af alting, men sjældent en tilbage."
(C. V. Jørgensen)

"I bund og grund drejer det sig måske om at erkende, at der er ting her i livet man ikke selv magter. Om at godtage, at magtesløsheden også er en del af livet. Vedkende sig at der er en øvre grænse for, hvad man selv evner, og at lægge det som befinder sig på den anden side af denne grænse over i andre hænder."
(Mig selv)

"Angsten for smerten, for sorgen, for døden, for livet, for virkeligheden, er ikke en angst vi skal prøve at undgå og vige udenom, men en angst, vi skal gå igennem, hvis vi vil ind i en ærlig kontakt med os selv og livet."
(Jakob Wolf) 

"Alder er som et bjerg. Man bliver nok lidt forpustet, men får en langt bedre udsigt."
(Ingrid Bergman)

"TV er en lille kulørt galskab, som man ude i hverdagen har vænnet sig til at tro har med virkeligheden at gøre, skønt den fragmenterer den til underholdning."
(Brostrøm)

”Man opnår ydmyghed ved at blive den, man er, og ikke omgive sig med falskheder af forskellig art. Det handler om rigtighed og om at hvile i sig selv, for derved skaber man også ro hos andre. Men det kan være svært at blive den man er. Det er noget man arbejder med hele livet. Vi færdes alle på veje gennem livet, hvor vi gennem erfaring, indsigt og mødet med andre mennesker gradvist bliver dem vi er.”
(Henrik Wivel)

"Everything that irritates us about others can lead us to a better understanding of ourselves."
(Carl Gustav Jung)

"Den kristne tro er ikke før-rationel; den begynder der, hvor tænkningen ender."
(Jakob Wolf)

"There are two ways to be fooled. One is to believe what isn't true.
The other is to refuse to accept what is true."
(Søren Kierkegaard)

"Vore fejl er den nødvendige gødning for, at vore succes'er kan vokse."
(Peter A. G.)

“It's easier to act your way into a new way of thinking, than think your way into a new way of acting.”
(Jerry Sternin)

"Sproget er til for at skjule tankerne - nemlig, at man ingen har."
(Søren Kierkegaard)

"If you can't find God in the next person you meet, there's no use looking for him anywhere else."
(Mahatma Ghandi)

"Hverken høj intelligens eller fantasi eller begge dele tilsammen skaber geniet. Kærlighed, kærlighed, kærlighed er sjælen i al genialitet ."
(Wolfgang Amadeus Mozart)

"Det er hjertet der oplever Gud, ikke forstanden."
(Blaise Pascal)

"Music is a moral law. 
It gives a soul to the universe, 
wings to the mind, 
flight to the imagination, 
a charm to sadness and life to everything." 
(Platon)

"Bass lines are good because for people who don't understand what's going on in the rest of the song, there's always the bass line."
(Frank Zappa)

"Glem ej, at det er ikke livet og menneskene, der gør dig "pissed-off", men derimod dine egne tanker om livet og menneskene. Alle dine forestillinger om hvorledes livet og menneskene bør være kommer indefra."
(mig selv)

"One must from time to time attempt things that are beyond one's capacity."
(Auguste Rodin)

"The highest form of human intelligence is to observe yourself without judgement."
(Krishnamurti)

"Magt er at gøre sine egne behov til andres, mens kærlighed er at gøre andres behov til sine egne."
(Jakob Brønnum)

"I vor tid tror man, at viden gør udslaget. Men at eksistere er noget ganske andet end at vide."
(Søren Kierkegaard)

"At blive sig selv er at glemme sig selv."
(Peter Bastian)

"Musik giver universet en sjæl, den giver sindet vinger, fantasien flugt, alvoren charme, og den giver munterhed og liv til alt."
(Platon)

”Musikudøvelse er den mest raffinerede form for teambuilding”
(ukendt)

"Jazzens glæde er ikke genoplevelsens, men den grænseoverskridende nyopdagelses fryd. Den enkelte musiker overskrider sine egne grænser: til den frase, der ikke tidligere ville lykkes; til den idé man ikke anede hvor kom fra, men som da den blev spillet var indlysende rigtig - eller til den nye form for komposition, han ikke tidligere havde været opmærksom på."
(Finn Slumstrup)

“Når du accepterer det, du alligevel ikke kan forandre, har du reelt “forandret det, for du har ændret den betydning, det har fået i dit eget univers.”
(Irene Henriette Oestrich)

“Angest kan man sammenligne med Svimmelhed. Den, hvis Øje kommer til at skue ned i et svælgende Dyb, han bliver svimmel. Men hvad er Grunden, det er ligesaa meget hans Øje som Afgrunden; thi hvis han ikke havde stirret ned.”
(Søren Kierkegaard)

"First our pleasures die – and then our hopes – and then our fears, – and when these are dead, the debt is due, dust claims dust – and we die too."
(Shelley)

"Visdom er den personlige indsigt man opnår i læretiden som menneske."
(Gurli Vibe Jensen)

"Det giver livet større mening at lade være med at lede febrilsk efter den. Meningen, altså." (Svend Brinkmann)

"Jeg citerer andre for bedre at kunne udtrykke mig selv."
(Michel Montaigne)

"Originalitet består ikke i at sige noget, som ingen andre har sagt tidligere, men i at sige præcis det, du selv synes."
(James Stephens)

"Demokratiets princip er den fuldstændige og gennemførte mistillid."
(Viggo Hørup 1885)

“Det sværeste ved at spille bas er transporten."
(Storm P)

"Alt, hvad der findes, ender med at blive til intet. Det gælder fra det mindste til det største, fra en støvpartikel til en stjernetåge, det gælder fra det flygtigste til det varigste, fra skyformationen og regnbuen til bjergmasivet, og alt hvad der ligger der imellem, også os. Væren er udskudt tilintetgørelse. Liv er udskudt død.”
(K.E. Løgstrup)

“At livet det er livet værd på trods af tvivl og stort besvær på trods af det, der smerter, og kærligheden er og bli'r, og hvad end hele verden si'r, så har den vore hjerter.”
(Jens Rosendal i sangen ‘Du Kom Med Alt Det, Der Var Dig)

“Menneskelivet er som et pust i sivet, dets dage som en flygtende skygge.”(Ukendt)

"Det, du efterlader dig, er ikke det, der står indhugget i stenmonumenter, men det, der er indvævet i andres liv."  
(Perikles)

"Memento Mori"

"Carpe Diem"

"Pax et Bonum"

Opdateret 16. august 2023 - arnejaco.dk